1. Όροι χρήσης ιστοσελίδας και Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Η ιστοσελίδα του Getcoding.gr έχει υλοποιηθεί αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών και εκπαιδευτικού περιεχομένου στους επισκέπτες. Τα δικαιώματα του περιεχομένου και των λειτουργιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν περιουσία της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής» (HePIS).

Οι σύνδεσμοι προς εξωτερικές/τρίτες ιστοσελίδες παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών. Χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους αυτούς πλοηγείστε εκτός της παρούσας ιστοσελίδας, οπότε η HePIS δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση-η χρήση υλικού που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα, όπως επίσης και η αντιγραφή, διανομή, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή, χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση από τη HePIS. Τονίζεται δε ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από τρίτους των λογότυπων, εμπορικών σημάτων, εικαστικών δημιουργικών και διακριτικών γνωρισμάτων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη συναίνεση της HePIS.

Παρότι έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για την ακρίβεια του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, η HePIS δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάγνωση των περιεχομένων της ιστοσελίδας αυτής ή την παρερμηνεία των αναγραφόμενων σε αυτή. Επίσης, η HePIS δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που υποστεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας από την πλοήγησή του σε αυτή ή από την αδυναμία χρήσης αυτής, τις διακοπές ή τις καθυστερήσεις κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

2. Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και ειδικότερα της συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε διαγωνισμούς και κληρώσεις, η HePIS συλλέγει από τους συμμετέχοντες προσωπικά στοιχεία όπως: α) Facebook Profile ID, β) ονοματεπώνυμο, γ) email, δ)ηλικία ε)φύλο. Τα στοιχεία αυτά η HePIS θα τα χρησιμοποιήσει για λόγους επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού και της ιστοσελίδας του προγράμματος getcoding.gr

Η ΗePIS διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η ΗePIS ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα ως άνω στοιχεία για μελλοντική επικοινωνία. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στο Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής, Κοραή 3, 10564, Αθήνα και να ασκήσει τα δικαιώματά του όσο αναφορά την πρόσβαση στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και τη μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την επίσκεψη και παραμονή σας στην ιστοσελίδα του GetCoding.gr δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους, ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους.